LLibres

LLOGUER DE LLIBRES DE TEXT DE 1r A 4t d’ESO

L'any 2009, des de l’AMPA, juntament amb l’Institut, es va engegar el Projecte de la reutilització dels llibres de text. L'AMPA ja porta uns quants anys d'experiència i una important part dels alumnes ja hi participa.
Fa uns anys, el projecte es presentava a la Generalitat per optar a la corresponent subvenció. Però malauradament, en aquests últims anys ja no se n'ha pogut aconseguir cap. Per aquesta raó i a causa del canvi de Llei d'Educació, darrerament s'han hagut de fet molts canvis en el llibres de text amb la consegüent despesa econòmica per a les famílies. I és per això que el curs 2016-2017 la reutilització de llibres de text queda de la següent manera.

Es pagarà un únic import en concepte de lloguer del lot sencer de llibres incloent els quaderns de treball i 20 € de quota per a ser soci de l'AMPA. Per a l'optativa de francès, l'AMPA farà préstec dels llibres als socis que ho necesitin.

Quan s'hagin renovat tots els llibres que obliga la nova llei, s'intentarà que la quota del lloguer pugui baixar una mica.

Els llibres, per tant, s'hauran de tornar en bon estat i nets d'anotacions. Si no és així, o l'alumne/a els ha perdut, s'hauran de pagar de nou, independentment del lloguer.


Recordatori normes de reutilització

* Durant el darrer trimestre del curs es passa una enquesta a les famílies per saber quí participarà en la campanya del curs següent. A l'enquesta caldrà indicar si es volen llibres pel curs següent. Els futurs alumnes de primer, rebran l'enquesta juntament amb la preiscripció. Es molt important omplir l'enquesta per tal que l'AMPA sàpiga quants lots haurà de preparar.

* A final de curs, els alumnes retornaran els llibres a l'AMPA el dia de recollida de les notes i durant la darrera setmana de juny i primera de juliol, en les dates i horaris que ja es comunicaran. Els alumnes que tinguin assignatures suspeses, entregaran només els llibres de les assignatures aprovades. La resta, al setembre, un cop estiguin recuperades.  
S'informa que no s'agafarà cap llibre en males condicions (estripat o guixat). Darrerament s'han renovat molts llibres i cal que durin uns quants anys.  Tingueu-ne cura!
I si un llibre s'ha perdut, s'haurà de pagar de nou.  
L'alumne rebrà un justificant del llibres entregats a l'AMPA.
Els llibres de lectura que no es vulguin conservar a casa, es poden deixar voluntàriament a la biblioteca de l'AMPA per poder ser reutilitzats per altres alumnes.

* Amb els llibres retornats i els que es comprin de nou es confeccionen els lots.  Sempre s'intenta repartir els llibres de forma equitativa entre tots els alumnes participants, que són els que van contestar SI a l'enquesta i que van lliurar els  llibres a final de curs.

* Al setembre, abans de començar el curs, s'entregaran els lots i es pagarà el lloguer. 

* La quota del servei de reutilització s'haurà d'abonar en efectiu el dia de recollida dels llibres i està destinada a incrementar el fons del projecte. 

Amb el Projecte de Reutilització rebaixem la despesa del cost dels llibres i també, i molt important,  intentem educar els nostres fills i filles en els valors de tenir cura, compartir i valorar el que tenen.

Animeu-vos a participar en el Projecte, sempre falten mans!


LLIBRES DE BATXILLERAT

L'AMPA organitza un servei de compra-venda entre alumnes de batxillerat. En aquest cas, l’AMPA només fa d’intermediària entre els alumnes que volen vendre i els que volen comprar: és a dir, primer compra els llibres que els alumnes volen vendre i després ven aquests llibres (al mateix preu que els ha comprat) entre els alumnes que volen comprar. L’AMPA intenta que tots els alumnes s’enduguin el mateix nombre de llibres, però sempre depèn de la quantitat de llibres que tingui per vendre.