Presentació

L'Associació de pares i mares de l'INS Emperador Carles estem al servei de tot l'alumnat i les seves famílies.

Ens presentem:

Presidenta:          Rosa Delgado
Vicepresidenta:    Mariona Ferret
Tresorera:            Núria Baena
Secretària:           Montse Falcó
Vocals:                 Marta Delgado i Consol Rodríguez

Gestionem:

- Projecte de reutilització de llibres de text
- LLoguer d'armariets ("taquilles")

També col·laborem amb activitats organitzades pel centre com els premis de Sant Jordi.

A més, cada curs organitzem dues xerrades sobre educació adreçades als pares i mares de l’institut. Les xerrades formen part del programa Suport educatiu a les famílies, de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

Per formar part de l'associació només cal pagar una quota única de 20 euros per família i curs:

- podeu passar pel despatx de l'AMPA en l'horari d'atenció de 17,30 a 18,30
- mitjançant ingrés al compte corrent de l'AMPA a Catalunya Caixa 2013-0328-36-0200136526