Armariets ("taquilles")

LLOGUER D'ARMARIETS

Els alumnes de l'ESO i el Batxillerat poden llogar un armariet per guardar els llibres. El preu del lloguer per tot el curs és de 40 euros.  Es pot compartir entre dos alumnes i, per utilitzar el servei, és obligaorit haver pagat la quota de l'AMPA, part de la qual serveix per assumir el cost dels armaris.

L'assignació dels armaris es fa els primers dies de curs (a la tarda després de classe) per ordre estricte d'arribada. Tenen preferència, però, els llogaters del curs anterior que hagin fet la reserva a final de curs notificant-ho a l'AMPA.

A cada llogater se li dona la combinació d'obertura. Si algú vol canviar la combinació per seguretat, cal posar-se en contacte amb l'AMPA via correu o deixant una nota a la bústia del seu despatx. Les avaries es notifiquen a consergeria. S'intentarà solventar el problema i donar la nova combinació al més aviat posible.

Els armariets s'han de fer servir de forma respectuosa i no es poden obrir entre classes, només abans de la primera i al final de la darrera classe del matí i de la tarda, i a l'hora del pati. Per incompliment de la normativa, es pot suspendre temporalment o definitivament el dret d'ús.

A final de curs es passa una nota informativa per procedir a la neteja dels armariets. Passada la data límit s'obren i es buiden. Els llibres i objectes personals que no hagin estat retirats, es guarden durant un temps al despatx de l'AMPA per qui ho reclami. Passat aquest temps, si no ho es passa a recollir, es donen o es llencen.