diumenge, 22 de gener de 2017

Reunió a l'institut de la Plataforma Assemblea Groga de Sants en defensa de l'enseyament públic 

El dimarts 13 de desembre, l’institut Emperador Carles va acollir una reunió de la Plataforma Assemblea Groga de Sants, col·lectiu que defensa l’ensenyament públic i de qualitat, amb l’objectiu de reclamar un nou institut públic per projectes a Sants i dignificar els instituts existents. (La reunió tindrà la seva continuïtat el proper 31 de gener a l'ESC Pràctiques.)Els arguments d’aquest col·lectiu per defensar la creació d’un nou institut per projectes són l’increment de la natalitat dels anys 2008-2009 i l’oferta actual de places públiques, que no podrà absorbir l’increment de la matriculació que arribarà al seu pic durant els inicis de la dècada dels 20. Tampoc es té en compte l’increment de població (i per tant, de població juvenil) derivada dels nous edificis de l’entorn de Can Batlló i la Bordeta. Tenint en compte aquestes dades i aquestes informacions, la Plataforma vol esbrinar quins són els plantejaments de les administracions involucrades i quines seran les seves línies d’actuació.

Arran de les retallades les ràtios als instituts han augmentat. Per exemple, el mateix Emperador Carles en algun cas arriba a ràtios de 33 alumnes per classe, quan el màxim legal permès 30. Disminuir la ràtio afavoreix els aprenentatges, els resultats acadèmics, la convivència, l’atenció a la diversitat i el treball en grup. A l’estancament de l’oferta cal afegir la disminució de professorat en relació al nombre d’alumnes.

A partir d’aquestes realitats i d’altres dades (índex d’abandonament, informe sobre  segregació escolar de la Sindicatura de Greuges) es pot millorar el diagnòstic de les necessitats educatives del barri.

A l’hora de tractar la demanda que el nou institut treballi per projectes hem de tenir en compte diferents qüestions:
    Cal recuperar i valorar les experiències que s’han desenvolupat a Catalunya des dels anys 70.
    La «innovació» per la «innovació» no és cap solució. L’«Escola 21» és una operació de màrqueting adreçada a beneficiar el sector privat.
    Tots els instituts públics han de comptar amb el mateixos recursos d’acord a les seves necessitats. No hi pot haver instituts de primera i de segona.
    Moltes famílies escollirien matricular els fills i filles a instituts públics, però degut a la manca de places acaben anant a parar a instituts privats concertats.

També cal de tenir en compte la situació actual dels instituts. Concretament, el Joan Coromines no omple totes les places que oferta. La raó és l’estigmatització que pateix el centre. En relació amb aquest cas sembla molt interessant l’experiència de les famílies que van combatre l’estigmatització de l'ESC Can Maiol organitzant-se i matriculant els seus fills i filles al centre.

Seguint l’estela de les experiències d’altres barris (Eixample Esquerra, Eixample Dreta, Poble Nou, Vallcarca...) i de les xarxes de professors i famílies de secundària existents, les famílies i la resta de la comunitat educativa de Sants ens hem d’organitzar per reclamar el nou institut. Per això, voldríem concretar aquesta organització en la creació d’una Plataforma Proinstitut, que, tot i haver nascut de l’Assemblea Groga de Sants, fos independent d’aquesta.

La Plataforma Proinstitut ha d’estar vinculada al barri i a les seves demanades. En aquest sentit caldrà parlar amb altres actors (Centre Social de Sants...) perquè es facin seva les nostres demandes: el nou institut és una necessitat del barri.

Les primeres actuacions de la Plataforma Proinstitut seran:
    Crear una llista de correu específica.
    Fer una enquesta d’intenció de matriculació entre les famílies de 5è i 6è de Primària. La idea és comparar les preferències de les famílies amb les dades reals de matriculació per evidenciar que les administracions no satisfan les necessitats i les preferències de les famílies.
    Fer un mural per reclamar el nou institut.

La propera reunió tindrà lloc el 31 de gener a l'ESC Pràctiques (pendent de confirmar).